Propozice

logo_propoziceDebata k propozicím
(opraveno – 02.10.2016)
* text psaný modře byl v těchto propozicích upraven nebo změněn oproti minulé verzi
1. Pořadatelé
– Organizaci závodu PE33, kontrolu tj. pořadatelé zajišťuje MateS FM
– Pořadatelé nemohou být současně soutěžícími, avšak mohou tvořit členy kontrolní stanice.

2. Termín a délka závodu

– Soutěž začíná v sobotu ráno 16. 09. 2017 v 6:00 hodin a končí v neděli 17. 09. 2017 v 15:00 hodin tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže)
– Je jen na soutěžících zda využijí celý časový úsek nebo jen část

3. Startovné

Startovné se pro tuto akci neplatí. Pořadatel však přijímá jakýkoliv dar v podobě ceny pro vítěze popřípadě i zúčastněné (jméno dárce možno přidat do podtitulu názvu soutěže)

4. Pravidla soutěžního startu

– Soutěžící se budou řídit Všeobecným oprávněním a dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu
– Soutěžní expedice budou navazovat spojení vzájemně mezi sebou (např. portable, kóta) a dalšími uživateli na CB (např. domácí QTH, mobil)
– Vysílat lze jen z ČR a SK. Spojení mimo ČR a SK bude neplatné
– Vysílací zařízení, z kterého bude soutěžní expedice vysílat, musí být v souladu s Všeobecným oprávněním
– Navazovat spojení lze jen na frekvencích povolených

– Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33
Stránky ČTÚ a všechny platné VO

5. Staniční deník

– Soutěžící vedou deník v písemné nebo elektronické podobě
– Deník musí obsahovat:
Hlavička – název expedice (pro „Lovím 33“ volačka), místo vysílání, lokátor (tyto údaje jsou povinné při odesílání konečného deníku organizátorům), volačky členů expedice
Zápis o spojení !!!: číslo, datum a čas, volačka protistanice, QTH, lokátor (max.povolená tolerance 1 lokátor), vzdálenost, reporty doporučujeme, nejsou však nutné.
Zápis o spojení se soutěžními a kontrolními stanicemi musí obsahovat a být veden v tomto pořadí: číslo spojení, datum a čas, report vyslaný, soutěžní znak, volačka protistanice, QTH, lokátor (max.povolená tolerance 1 lokátor), vzdálenost, report přijatý.

číslo spojení              : [ 99 ]
datum a čas              : [ [19.9.2015] 18:26:06 ]
report vyslaný           : [ 59 ]
soutěžní znak            : [ Kc15 ]
volačka protistanice  : [ Expedice Holubník ]
QTH, portable            : [ /p Holubník _1071m ]
report přijatý               : [ 59 ]
lokátor                        : [ JO70OU ]
vzdálenost                  : [ 236 ]
poznámka                   : [ pro tupce ]

Prosím dodržujte požadovaná data!!!!

Deník zašlete do 01.10. 2017
– Elektronická podoba deníku na sklerotici(zavináč)gmail.com (pro zpracování se doporučuje („nařizuje“ 😀 ) program Bohouše Česká Lípa Deník CL6)
– Ručně psané deníky (kopie deníků) posílejte na adresu po telefonické domluvě s MateS FM (viz. kontakt níže)
– Své deníky si pečlivě překontrolujte, jakékoliv nesrovnalosti nejsou možné (viz. odstavec 10)

6. Platná spojení

– Všechna spojení na území ČR a SK se soutěžními i nesoutěžními stanicemi
– V soutěži se počítá pouze jedno spojení s protistanicí bez ohledu nato či protistanice změní QTH, lokátor, nebo přejede mobilní stanicí do jiného lokátoru
– Pouze jedno spojení s kterýmkoliv účastníkem CB pásma
– V případě dvojitého spojení při kontrole deníku, organizátor automaticky odstraní obě spojení
– Spojení odposlechnutá, zprostředkovaná, či vedená přes opakovač jsou neplatná

7. Kontrolní stanice

– Budou zřízeny kontrolní stanice monitorující průběh závodu
– Budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení navíc.
– Maximální počet spojení mezi Kc a účastníkem během konání závodu není stanoven, každé spojení musí však být pod jiným volacím znakem a nesmí být uskutečněno v jedné hodině (nemůžu dát KC01 v 09:30:00 a KC02 v 09:45:00, ale můžu dát KC01 v 09:30:00 a KC02 v 10:00:01) Každé spojení vždy s novou hodinou.

Volací znak České kontroly: KC01-xx
Volací znak Slovenské kontroly: KS01-xx

– člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím další spojení i z lokátoru odkud vysílá kontrolní stanice
– člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím xx dalších spojení i z mobilní stanice, vždy však z jiného lokátoru
– v obou případech pouze pod svou volačkou

8. Účastníci

– Soutěže „Podzimní Éter 33“ se mohou zúčastnit všichni kdo vlastní CB stanici a všichni příznivci CB pásma z České a Slovenské republiky
– Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není). Pod tímto názvem a volací značkou, kterou určí pořadatel, se budou po celou dobu akce hlásit
– i jednotlivec soutěžící mimo domácí QTH je počítán jako team (viz příklad Tomáš mobil Roudnice)
Pro ČR volací znak: název expedice + ECxx, např. Expedice XY EC21
Pro SK volací znak: název expedice + ESxx, např. Expedícia XZX ES55
– Soutěže se mohou zúčastnit taktéž CB kamarádi ze svých domácích QTH v rámci doplňkové soutěže „Lovím 33 “ (viz bod 12 )
Pro ČR: volačka + LCxx, např. Josef Lhota LC45
Pro SK: volačka + LSxx, např. Jozef Lehota LS51

9. Přihlášky

– Soutěžící se přihlásí nejpozději do 16.09.2017 do 06:00  hodin 

– Přihlášku vyplňte na internetové adrese https://podzimnieter.wordpress.com/registrace/. V případě kdo nemá internet se lze přihlásit po telefonické domluvě s pořadatelem (viz. kontakt na MateS FM)
– Přihláška bude obsahovat: název expedice (pro Lovím 33 – volačka), volačka vedoucího expedice, QTH, lokátor, nadmořská výška, náhradní kóta (nadmořská výška, lokátor), volačky operátorů, jméno a příjmení vedoucího expedice a kontakt
– Pořadatel přihlášku potvrdí a přidělí volací znak (viz. odstavec 8 )
– Pokud základní kóta na došlé přihlášce je již obsazena, pořadatel potvrdí náhradní kótu. Přihláška, která přijde dříve má přednost

10. Hodnocení

– Vyhodnocení a kontrolu došlých deníků provádí pořadatelé
– Jakékoliv nesrovnalosti při kontrole došlých deníků v údajích o volačce, QTH, lokátoru, portable budou z deníku odstraněny bez možnosti diskuze (pravidlo pořadatele)

11. Bodový zisk, Koeficient

– Bodování se provádí způsobem co km to bod
– Každý výsledek se vynásobí koeficientem nadmořské výšky:
Do 700 m n. m. – koef. 1,3
Do 900 m n. m. – koef. 1,2
Nad 900 m n. m. – koef. 1
– Při rovnosti bodů rozhoduje menší nadmořská výška
– počítá se nadmořská výška kóty nikoli místa odkud vysíláte, aby se předešlo spekulacím o nadmořské výšce(po zkušenostech 8. ročníku)

___________________________________________________________________

12. Doplňková soutěž ( Lovím 33 )

– Pro všechny, kteří nemohou někam vyjet na kopec, mohou svůj start uskutečnit z domácího QTH a pochytat co nejvíce soutěžních i nesoutěžních expedicí a také ostatní účastníky CB provozu
– Všichni kdo zašlou přihlášku do doplňkové soutěže „Lovím 33“, budou dodržovat Všeobecné oprávnění i propozice PE33 s tím rozdílem, že všechna spojení s účastníky závodu, navážou z domácího QTH
– přihlášený může taktéž navazovat spojení se všemi účastníky CB provozu
– nelze se přihlásit do Lovím 33 a vysílat z jiného místa než domácí QTH

13. Vyhlášení výsledků

– Na základě došlých staničních deníků a posléze jejich kontrolách pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů
– Výsledky budou vystaveny na stránkách PE33 (https://podzimnieter.wordpress.com/vyhodnoceni/)

– Případní vítězové budou pozváni na vyhodnocení někdy v průběhu následujícího roku kde si mohou převzít diplom popřípadě i cenu.

14. Zveřejnění deníků

Vyhrazujeme si právo na vaše deníky do konce doby ukončení příjmů závodních deníků. Tzn. nepřejeme si, aby účastník závodu kdekoli zveřejnil soutěžní deník. Pokud se tak stane bude bez pardonu vyloučen ze závodu.
– konec doby příjmu deníku 01.10. 2017

15. Závěrečné ustanovení

– Pořadatel si vyhrazuje právo vést diskuze a připomínky k těmto propozicím až po skončení závodu

16. Kontakt

Kontakt na ředitele závodu, přihlášky  a deníky:
(MateS FM)
Email:  sklerotici(zavináč)gmail.com
Mobil:  +420778426637

Deníky, připomínky, náměty, atd. posílejte na

Email:
sklerotici(zavináč)gmail.com

nebo dole v debatě pod článkem

20 komentářů to “Propozice”

 1. matesfm Says:

  Pokud máte námitky pište zde

 2. TmR Says:

  – Doporučujeme nevysílat na vyhrazených kanálech pro dálkově řízené záznamníky (CH 18, 23)
  – h) kanály č. 18 a 23 jsou určeny pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovač);
  To si odporuje ….

  • Ruda Kunratice Says:

   Nevim, kde je chyba. Kanály jsou určeny pro jistý provoz, proto se nedoporučuje na nich vysílat. To se vzájemně nevylučuje, ne?

   • TmR Says:

    No, pokud je kanál na něco určený, třeba na provoz opakovačů, tak tam může být jen provoz přes opakovač, nikoliv notrmální provoz. Tudíž nedoporučovat je bezpředmětné a zavádějící. Viz dopuručení nesahat ani na dráty spadlé na zem …

  • matesfm Says:

   ok opraveno, snad to tak stačí… 🙂

   • Ruda Kunratice Says:

    Překvapuje mě, že zrovna Tom, který má dění na CB v republice celkem slušně zmapované, se domnívá, že zrovna kvůli nějakým opakovačům je na kanálech 18 a 23 ticho. Takže až se bude dobývat na pražské kolečko v touze nasbírat body do svých soutěží, hned mu to připomenu! 😀

    • matesfm Says:

     No nebudeme to tady hrotit. Spíš by to chtělo osobní komunikaci někde u piva 😀

  • Ládín Dušejov Says:

   Mám pocit, že běžný cbčkář má ve všem jasno. Ale chápu, že někteří lidé to potřebují mít pevně stanoveno co smí a co nesmí!

   • matesfm Says:

    Znáš lidi vždycky si najdou nějakou skulinku i v dokonale připraveném zákonu apod.
    Hlavní je , že nějaká pravidla jsou

 3. matesfm Says:

  nějak to opravím, díky za upozornění

 4. Dragon Praha Says:

  Zatím nevím, jestli se zúčastním, protože práce mám jako na kostele a nevím, co budu moci dělat zítra, natož za měsíc. Přesto si dovolím se zeptat: jak je to s modulací – může se užít všech dovolených ve Všeobecném oprávnění platném od 1 června t.r. – tedy i AM a hlavně SSB, nebo bude omezeno jako třeba v CB Contestu jen na FM modulaci?

 5. matesfm Says:

  Dík za upozornění (doplním to v propozicích), ale myslím že jsme docela inteligentní lidé a budeme vysílat jen a pouze v FM modulaci.

 6. TmR Says:

  No, koukám, že na JN88VW bude docela slezina, aby jste se těma anténama nepomlátili … Jinak, u toho Velkýho Lopeníku je chyba, buď JN88VW nebo JN88VV!!!!

  • matesfm Says:

   jj já to už opravil
   alespoň budu moci udělat osobní kontrolu 🙂

 7. Ládín Dušejov Says:

  Jestli přesvědčím některého z kolegů, chtěl bych udělat celou 33h. Jestli nikoho nepřesvědčím, pojedu za Bivoje sám, ale pouze kratší verzi. Ještě nemám v kótě jasno, chtěl bych zkusit něco jiného než kam jezdíme pravidelně. Tak uvidím jak to dopadne a až budu mít jasno, zašlem přihlášku.

  • matesfm Says:

   JJ loni byla vedlejší soutěž a ten kdo měl v denníku poslední spojení vyhrál cenu….
   Snad mne letos taky něco napadne a přidám doplňkovou soutěž…. https://podzimnieter.wordpress.com/2012/09/20/premie-pe33/#more-850

 8. Další ročník | CB závod Podzimní Éter 33. Says:

  […] Propozice […]

 9. Podzimní éter PE33 | MiraH Says:

  […] Výsledky 9. ročníku PE33 ze dne 17.9.2016 jsou spočteny. Trochu důvod napsat o prvním vysílání s novou anténou Sirio a druhé mojí absolvované soutěži CB pár řádek. Podařilo se mi uskutečnit nějaká spojení. Neskončil jsem poslední. Spokojenost. […]

 10. Výsledky PE33 | MiraH Says:

  […] Co je PE33? […]

 11. Všelidové hlasování o …. | CB závod Podzimní Éter 33 Says:

  […] Propozice […]


Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: