Propozice

Propozice pro 14. ročník 2021
(opraveno – 09.11.2020)
* text psaný modře a tučně byl v těchto propozicích upraven, změněn nebo doplněn oproti minulé verzi
* zeleně psaný text je pohyblivá měnící se položka

1. Pořadatelé
a) Organizování závodu PE33 a kontrolu zajišťuje MateS FM.
b) Pořadatelé nemohou být současně soutěžícími, avšak mohou tvořit členy kontrolní stanice.

2. Termín a délka závodu

a) Soutěž (14. ročník) začíná v sobotu ráno 18. 09. 2021 v 6:00 hodin a končí v neděli 19. 09. 2021 v 15:00 hodin tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže).
b) Je jen na soutěžících zda využijí celý časový úsek nebo jen část.

3. Startovné

a) Startovné se pro tuto akci neplatí. Pořadatel však přijímá jakýkoliv dar v podobě ceny pro vítěze popřípadě i zúčastněné. Startovné není stanoveno a záleží jen na zúčastněných zda přispějí nějakým příspěvkem, darem, nápadem apod. (jméno dárce možno přidat do podtitulu názvu soutěže).

4. Pravidla soutěžního startu

a) Soutěžící se budou řídit Všeobecným oprávněním a dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu.
b) Soutěžní expedice budou navazovat spojení vzájemně mezi sebou (např. portable, kóta) a dalšími uživateli na CB (např. domácí QTH, mobil).
c) Vysílat lze jen z ČR a SK. Spojení mimo ČR a SK bude neplatné.
d) Vysílací zařízení, z kterého bude soutěžní expedice vysílat, musí být v souladu s Všeobecným oprávněním.
e) Navazovat spojení lze jen na frekvencích povolených.

Stránky ČTÚ a všechny platné VO

f) Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33.

5. Staniční deník

a) Soutěžící vedou deník v písemné nebo elektronické podobě
b) Deník musí obsahovat:
Hlavička – název expedice (pro „Lovím 33“ volačka), místo vysílání, lokátor (tyto údaje jsou povinné při odesílání konečného deníku organizátorům), volačky členů expedice (všechny údaje se dají doplnit v hlavičce programu cl6)
Zápis o spojení !!!: číslo, datum a čas, volačka protistanice a QTH, lokátor (max. povolená tolerance 1 lokátor), reporty doporučujeme, nejsou však nutné. Zápis o spojení mezi soutěžícími a s kontrolní stanici musí navíc obsahovat i reporty.
c) Deník zašlete nejpozději do 01.10. 2021
d) Elektronická podoba deníku na viz Kontakt (pro zpracování se doporučuje („nařizuje“ 😀 ) program Bohouše Česká Lípa Deník CL6) prosím čtěte ZDE
e) Ručně psané deníky (kopie deníků) posílejte na adresu po telefonické domluvě s MateS FM (viz. kontakt níže)
f) Své deníky si pečlivě překontrolujte, jakékoliv nesrovnalosti nejsou možné (viz. odstavec 10)
g) Volací znak musí být zapsaný bez mezery, pomlčky, tečky a podobných znaků na začátku kolonky Volačka před názvem Expedice nebo volačky, taktéž by pomohlo kdyby u číselných znaků Volacího znaku do 9 byla před číslem NULA (01EC, 02ES, 09LC) a nepište žádné zkratky Ex. Exp….

6. Platná spojení

a) Všechna spojení na území ČR a SK se soutěžními i nesoutěžními stanicemi
b) V soutěži se počítá pouze jedno spojení s protistanicí bez ohledu nato či protistanice změní QTH, lokátor, nebo přejede mobilní stanicí do jiného lokátoru
c) Pouze jedno spojení s kterýmkoliv účastníkem CB pásma
d) Spojení s členem expedice, který bude vysílat a bude zapsaný v deníku jako člen a v době závodu ze soutěžní kóty odjede, nebude moci rozdávat další body ani z mobilu ani z domácího QTH – odnikud
e) V případě dvojitého spojení při kontrole deníku, organizátor automaticky odstraní obě spojení
f) Spojení odposlechnutá, zprostředkovaná, či vedená přes opakovač jsou neplatná

7. Kontrolní stanice (bonusová stanice)

a) Budou zřízeny kontrolní stanice (bonusová stanice) monitorující průběh závodu
b) Budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení navíc
c) Maximální počet spojení mezi KC (KS) a účastníkem během konání závodu není stanoven, každé spojení musí však být pod jiným volacím znakem

Volací znak České kontroly: KC01-xx
Volací znak Slovenské kontroly: KS01-xx

d) člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím další spojení i z lokátoru odkud vysílá kontrolní stanice
e) člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím x dalších spojení i z mobilní stanice

8. Účastníci

a) Soutěže „Podzimní Éter 33“ se mohou zúčastnit všichni kdo vlastní CB stanici a všichni příznivci CB pásma z České a Slovenské republiky
b) Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není). Pod tímto názvem a volací značkou, kterou určí pořadatel, se budou po celou dobu akce hlásit
c) i jednotlivec soutěžící mimo domácí QTH je počítán jako team (viz příklad Tomáš mobil Roudnice)
Pro ČR volací znak: název expedice + ECxx, např. Expedice Bambulka EC21
Pro SK volací znak: název expedice + ESxx, např. Expedícia Štuka ES55
d) Soutěže se mohou zúčastnit taktéž CB kamarádi ze svých domácích QTH v rámci doplňkové soutěže „Lovím 33 “ (viz bod 16 )
Pro ČR: volačka + LCxx, např. Josef Lhota LC45
Pro SK: volačka + LSxx, např. Jozef Lehota LS51
e) Je povinnost účastníka seznámit se s Přehledem přihlášených
f) Loňský vítěz automaticky přebírá čestný mandát kontrolní stanice na následující ročník. Výzvu může odmítnou s tím, že pokud bude chtít soutěžit v nadcházejícím ročníku musí si vybrat jinou kótu.

9. Přihlášky

a) Přihlášky do 14. ročníku posílejte nejpozději do 17.09.2021 do 23:59 hodin
b) Přihlášku vyplňte na stránce Registrace. V případě kdo nemá internet se lze přihlásit po telefonické domluvě s pořadatelem (viz. kontakt na MateS FM)
c) Přihláška která nebude odeslána přes on-line formulář bude obsahovat: název expedice (pro Lovím 33 – volačka), volačka vedoucího expedice, QTH, lokátor, nadmořská výška (výška kóty kterou uvedete, nikoli výška podle GPS), náhradní kóta (nadmořská výška, lokátor), volačky operátorů, jméno a příjmení vedoucího expedice a kontakt
d) Pořadatel přihlášku potvrdí a přidělí volací znak (viz. odstavec 8 )
e) Pokud základní kóta na došlé přihlášce je již obsazena, pořadatel potvrdí náhradní kótu. Přihláška, která přijde dříve má přednost

10. Hodnocení

a) Vyhodnocení a kontrolu došlých deníků provádí pořadatelé (MateS FM)
b) Jakékoliv nesrovnalosti při kontrole došlých deníků v údajích o volačce, QTH, lokátoru, portable budou z deníku odstraněny bez možnosti diskuze (pravidlo pořadatele)

11. Bodový zisk, Koeficient

a) Bodování se provádí způsobem co km to bod
b) Každý výsledek se vynásobí koeficientem nadmořské výšky:
Do 700 m n. m. – koef. 1,3
Do 900 m n. m. – koef. 1,2
Nad 900 m n. m. – koef. 1
c) Při rovnosti bodů rozhoduje menší nadmořská výška
d) počítá se nadmořská výška kóty (podle dostupných map na internetu) nikoli místa odkud vysíláte, aby se předešlo spekulacím o nadmořské výšce (po zkušenostech z 8. ročníku) dobře si to rozmyslete odkud vysílat a neposílejte nadmořskou výšku podle GPS

12. Vyhlášení výsledků

a) Na základě došlých staničních deníků a posléze jejich kontrolách pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů
b) Výsledky budou vystaveny na stránkách PE33 Vyhodnocení
c) Případní vítězové budou pozváni na vyhodnocení někdy v průběhu následujícího roku kde si mohou převzít diplom popřípadě i cenu nebo ceny budou zaslány poštou

13. Zveřejnění deníků

a) Vyhrazujeme si právo na vaše deníky do konce doby ukončení příjmů závodních deníků a jejich vyhodnocení. Tzn. nepřejeme si, aby účastník závodu kdekoli zveřejnil soutěžní deník. Pokud se tak stane bude bez pardonu vyloučen ze závodu.
b) platí i pro třetí strany a podobné soutěže
c) konec doby příjmu deníku z 14. ročníku je 01.10. 2021

14. Doplňková soutěž ( Lovím 33 )

a) Pro všechny, kteří nemohou někam vyjet na kopec, mohou svůj start uskutečnit z domácího QTH a pochytat co nejvíce soutěžních i nesoutěžních expedicí a také ostatní účastníky CB provozu
b) Všichni kdo zašlou přihlášku do doplňkové soutěže „Lovím 33“, budou dodržovat Všeobecné oprávnění i propozice PE33 s tím rozdílem, že všechna spojení s účastníky závodu, navážou z domácího QTH
c) přihlášený může taktéž navazovat spojení se všemi účastníky CB provozu
d) nelze se přihlásit do Lovím 33 a vysílat z jiného místa než domácího QTH jen po domluvě s pořadatelem soutěže
e) k vyhodnocení Lovím 33 dojde jen v tom případě pokud se zúčastní a dorazí aspoň 3 deníky od třech soutěžících

15. Závěrečné ustanovení

a) Pořadatel si vyhrazuje právo vést diskuze a připomínky k těmto propozicím až po skončení závodu v určitém roce
b) Vzhledem k obsáhlosti kontrolovaných dat si vyhrazuji právo na malé nesrovnalosti ve výsledcích. Nikdo není neomylný.

16. Kontakt

Kontakt na ředitele závodu, přihlášky a deníky:

MateS FM
Email: sklerotici(zavináč)gmail(tečka)com
Mobil: cz778x42x66x37

17. Souhlas se zpracováním údajů

– přečtením těchto propozic dále souhlasím se zpracováním údajů uvedených v přihlášce
více Zde

Deníky, připomínky, náměty, atd. posílejte na výše uvedené kontakty nebo přes Facebook
Kontaktovat mne můžete i pomocí kontaktního formuláře

22 komentářů to “Propozice”

 1. CB soutěž podzimní éter 33 (PE33) – CB kroužek 27.205 MHz Says:

  […] Soutěž PE33 startovala v sobotu 15.09.2018 od 6:00 a končila v neděli 16.09.2018 v 15:00 SELČ. Abychom mohli z rána využít spojení s různými kolečky na CB pásmu a získat tím cenné body za spojení, shodli jsme se na tom, že antény i s přístřeškem musí být v pátek večer postaveny. A to se nám i přes nepřízeň počasí podařilo. V propozicích závodu je výslovně zakázáno jakkoli publikovat obsah deníku, proto nabízíme jen fotografie z místa tak, jak expedici zachytili Ruda s Topasem. Přehled spojení doplníme, jakmile to bude možné. […]

  To se mi líbí

 2. Výsledky PE33 | MiraH Says:

  […] Co je PE33? […]

  To se mi líbí

 3. Podzimní éter PE33 | MiraH Says:

  […] Výsledky 9. ročníku PE33 ze dne 17.9.2016 jsou spočteny. Trochu důvod napsat o prvním vysílání s novou anténou Sirio a druhé mojí absolvované soutěži CB pár řádek. Podařilo se mi uskutečnit nějaká spojení. Neskončil jsem poslední. Spokojenost. […]

  To se mi líbí

 4. Ládín Dušejov Says:

  Jestli přesvědčím některého z kolegů, chtěl bych udělat celou 33h. Jestli nikoho nepřesvědčím, pojedu za Bivoje sám, ale pouze kratší verzi. Ještě nemám v kótě jasno, chtěl bych zkusit něco jiného než kam jezdíme pravidelně. Tak uvidím jak to dopadne a až budu mít jasno, zašlem přihlášku.

  To se mi líbí

 5. TmR Says:

  No, koukám, že na JN88VW bude docela slezina, aby jste se těma anténama nepomlátili … Jinak, u toho Velkýho Lopeníku je chyba, buď JN88VW nebo JN88VV!!!!

  To se mi líbí

 6. matesfm Says:

  Dík za upozornění (doplním to v propozicích), ale myslím že jsme docela inteligentní lidé a budeme vysílat jen a pouze v FM modulaci.

  To se mi líbí

 7. Dragon Praha Says:

  Zatím nevím, jestli se zúčastním, protože práce mám jako na kostele a nevím, co budu moci dělat zítra, natož za měsíc. Přesto si dovolím se zeptat: jak je to s modulací – může se užít všech dovolených ve Všeobecném oprávnění platném od 1 června t.r. – tedy i AM a hlavně SSB, nebo bude omezeno jako třeba v CB Contestu jen na FM modulaci?

  To se mi líbí

 8. matesfm Says:

  nějak to opravím, díky za upozornění

  To se mi líbí

 9. TmR Says:

  – Doporučujeme nevysílat na vyhrazených kanálech pro dálkově řízené záznamníky (CH 18, 23)
  – h) kanály č. 18 a 23 jsou určeny pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovač);
  To si odporuje ….

  To se mi líbí

 10. matesfm Says:

  Pokud máte námitky pište zde

  To se mi líbí


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.